ОБЩА ТЕМА

Добре.
Виждам, че интересът понамаля, но вината за това е преди всичко моя. Надявам се отново да привлечем съмишленици, когато подхванем работата сериозно.
И тъй, идеята е да подхванем съвместно една тема. Лично аз бих предложил темата, която се каня да разработя и превърна в роман – както казах вече, разглеждана в другия ми блог под заглавие “Брейнсторм предизвикателство”.
Проблемът е следният: тъй като смятам сериозно да напиша на тази тема роман със заглавие “Архивът Пандора”, то бих ли могъл да използвам и резултатите от тукашните упражнения? Разбира се, всеки би имал право да заяви: участвам в упражненията, но не желая написаното от мен да бъде използвано другаде. Или напротив, да каже: охотно предоставям написаното за широка употреба.
А ако подобен вариант не ви устройва, готов съм с удоволствие да приема предложена от някого от вас тема и най-усърдно да помагам за нейното реализиране.
Е?
Да започваме ли с “Архивът Пандора”?

3 thoughts on “ОБЩА ТЕМА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>