ДОМАШНО: АНАЛИЗ

Двете предишни упражнения имаха скрита цел.
Ако сте участвали в тях, опитайте се да сравните написаното. При свободно писане без твърдо поставена цел често се случва съзнанието да тръгне натам, накъдето го влече най-много.
Винаги е добре един автор да знае любимите си идеи и теми. Кога за да ги използва, кога за да не се увлича прекалено по тях.
За себе си например съм установил, че имам две основни любими теми – лабиринта и тоталитаризма. Вие знаете ли своите?