Monthly Archives: July 2014

БЛАГОДАРЯ!

Благодаря от сърце на българския фендъм! Ето за това: Какво повече да кажа? Стоплихте ми сърцето. Благодаря ви!

Posted in Uncategorized | 7 Comments