Monthly Archives: April 2011

ЕЛЕСАР – 10

Глава девета Палантирът от Амон Сул След последните думи на разказа в кабинета се възцари дълга тягостна тишина. И двамата събеседници гледаха унесено към мъгливия хоризонт, сякаш очакваха всеки момент иззад дъждовната завеса да изплува ладия с раздрани от бурите … Continue reading

Posted in Елесар | 9 Comments

ПИСМО ДО АМЕРИКА

ПИСМО ДО АМЕРИКА Здрасти, братко, как е по чужбина? Как е зад голямото море? Ние тук през цялата година пием бира и ни е добре. Чухме, че ония двете кули ги катурнал някакъв серсем. Ние пък закрихме двете нули, щото … Continue reading

Posted in Uncategorized | 12 Comments

ХАДЖИ ФИЛЮ И ЛЕВЪТ

Веднъж Хаджи Филю разговарял на икономически теми с неколцина възрожденски автори. Сред тях бил Добри Чинтулов, който горещо пропагандирал идеята да се разшири влиянието на българската валута и тя да бъде приета в някои съседни страни. По някое време той … Continue reading

Posted in Хаджи Филю | Leave a comment