Monthly Archives: November 2012

СВЪРШИХ!

Най-сетне приключих с “Легенди от Средната земя”! Книгата е готова и трябва в най-скоро време да излезе в издателство “Изток-Запад” с илюстрации на великолепния Петър Станимиров.

Posted in Uncategorized | 6 Comments

СЪКРОВИЩЕТО НА МЪРТВИЯ КРАЛ

Предлагам ви откъс от книгата “Легенди от Средната земя”, която трябва да излезе тази Коледа. Надявам се да ви хареса Използвайки усърдно кирката и лопатата, тримата разчистиха трънливите храсти и пред тях зейна тесен отвор към някакво мрачно подземие. Дневната … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment