Monthly Archives: October 2011

ДЕТСКА ГРАДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА – Лельо Цецке-е-е-е! Леля Цецка, която върви по коридора на детската градина, рязко спира. После се връща три крачки назад и отваря вратата на тоалетната. Вътре царува ред и спокойствие. Всички дечица са насядали на гърненцата и кротко … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

КЕСТЕНЧЕ

КЕСТЕНЧЕ Моя си приказка Една нощ над гората налетя страшна буря. Разлюляха се клоните на старото дърво. Насред бурята нещо рече: “Туп!”. И после: “Олеле!”. А на сутринта слънцето огря това чудно нещо, паднало сред обрулените листа – дребно, кръгло, … Continue reading

Posted in Приказки | 2 Comments