ХАДЖИ ФИЛЮ И ЛЕВЪТ

Веднъж Хаджи Филю разговарял на икономически теми с неколцина възрожденски автори. Сред тях бил Добри Чинтулов, който горещо пропагандирал идеята да се разшири влиянието на българската валута и тя да бъде приета в някои съседни страни. По някое време той възкликнал възторжено:
– Да стане левът наш балкански!
– И от него вятър ще повей – отвърнал скептично Хаджи Филю.

About Lubo

Writer, translator etc.
This entry was posted in Хаджи Филю. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *