ХАДЖИ ФИЛЮ И ПРОЛЕТАРИИТЕ

Веднъж Хаджи Филю срещнал в една кръчма на чашка Малтус и Маркс. Малтус пийнал малко повечко, изпаднал в мрачно настроение и почнал да пророкува:
- Не е тръгнал на добре този свят. Населението расте и расте, а това ще доведе до глад, епидемии, войни и прочие страховити бедствия.
- Тъй е – съгласил се Маркс. – И за всичко са виновни пролетариите. Размножават се като хахави, без да мислят за последствията. Как да ги спрем, главата ми не побира.
- Ами накарайте ги да разнообразят секса – обадил се Хаджи Филю. – Не всички пози са еднакво благоприятни за зачеване. Нека правят секс и отгоре, и отдолу, и отпред, и отзад. Изобщо от всички страни.
Маркс се позамислил, кимнал одобрително и с немска пунктуалност си записал: “Хаджи Филю каза: Пролетарии, съединявайте се от всички страни”.
За жалост по-късно малко объркал цитата…

About Lubo

Writer, translator etc.
This entry was posted in Хаджи Филю. Bookmark the permalink.

One Response to ХАДЖИ ФИЛЮ И ПРОЛЕТАРИИТЕ

  1. Lazy says:

    Тоест като объркал цитата, започнали да правят международен вместо разнообразен секс? :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>