ПЕСЕНТА НА ЕЛФИТЕ

Предлагам ви илюстрацията на моя приятел Петър Станимиров към втора глава на “Елесар”.

………… А сега сякаш я погледнах с нови очи и си помислих колко е подходяща за “Силмарилион” – преминаването на Хелкараксе.

About Lubo

Writer, translator etc.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to ПЕСЕНТА НА ЕЛФИТЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *