ЗАЩО ЦИГАНИТЕ НЯМАТ ПАРИ

ЗАЩО ЦИГАНИТЕ НЯМАТ ПАРИ
Циганска приказка

Веднъж Господ слязъл да види как живеят хората по света. Дълго обикалял из всички страни, питал и разпитвал, и навсякъде му се оплаквали от едно и също – че нямат пари. Накрая му омръзнало да слуша тия жалби. Спрял се в един хан, седнал на масата долу в гостилницата, сложил до себе си грамаден чувал с жълтици и повелил:
- Нека всички народи пратят при мен по един човек, та да му дам колкото пари се полагат на неговите събратя и да не се оплакват занапред.
Дошъл най-напред арабинът.
- Я кажи какво можеш да правиш? – попитал го Господ.
- Мога да търгувам като никой друг – рекъл арабинът.
- Добре – усмихнал се Господ. – Ето ти пари за твоя народ, да търгувате и от парите пари да правите.
И му отсипал щедро жълтици от чувала.
Подир арабина дошъл германецът.
- Аз мога да правя всякакви машини и чудесии – похвалил се той.
Сипал и на него Господ пари – да измисля нови машини и да му се чуди светът.
Дошъл швейцарецът.
- Аз, Господи, не умея кой знае какво – признал си той. – Но знам как да пазя пари.
Бъркнал Господ в чувала и рекъл:
- И туй не е малко. Вземи тези пари, а занапред нека при тях да идват и парите на другите – да ги пазиш.
Тъй през целия ден идвали един подир друг хора от разни народи, и на всекиго Господ давал пари според туй, каквото умеел да върши.
А циганинът, по стар навик, се разсеял по пътя. Тук поспрял, там се зазяпал, и когато стигнал до хана, вече падала нощ.
- Олеле! – рекъл си той. – Окъснях и сигурно вече парите са свършили!
Нахълтал запъхтян вътре и се провикнал:
- Дядо Боже, прощавай, че се забавих! Останаха ли още пари?
Надникнал Господ в чувала – а там парите били повече от половината.
- Щастлив си ти, циганино – рекъл той. – Твоят народ май ще бъде по-богат от всички останали. Но я първо ми покажи какво умееш да вършиш, та да видя дали сте достойни.
- Ами… мога да свиря – гордо отвърнал циганинът.
- Добре тогава. Хайде да ми посвириш.
Извадил циганинът от торбата си цимбал, цигулка и кларинет. Па като засвирил! Ту цигулката грабне, ту я захвърли и надуе кларинета, ту седне на цимбала и засвири жално и трепетно. Слушал Господ, слушал, разиграла му се кръвта и викнал:
- Хей, ханджийо! Донеси тук руйно вино! Тая нощ ще е нощ за веселба!
Скокнал и затанцувал.
Цяла нощ свирил циганинът, цяла нощ Господ пил, пял и танцувал. А на разсъмване погледнал в чувала и ахнал – ни една жълтица нямало вътре, всичко бил пропилял за една нощ.
Въздъхнал Господ и рекъл:
- Не ти провървя, циганино. Виновен съм пред теб, но поне едно ще направя. Нека занапред твоят народ наследи тази вълшебна дарба. Тя е по-скъпа от жълтиците.
Тръгнал си циганинът с празни ръце. И от тогава до ден днешен циганите нямат пари. Ала имат дарбата да свирят и да веселят хората. И ще я имат дордето свят светува, защото сам Господ им я е дал.

About Lubo

Writer, translator etc.
This entry was posted in Приказки. Bookmark the permalink.

8 Responses to ЗАЩО ЦИГАНИТЕ НЯМАТ ПАРИ

 1. иванСтЗ says:

  Слушаш ЦИГАНИТЕ-управляваш !!!!Любчо,Любчо, що не си пишеш посредствените разказчета и блудкави стихчета, ами си тръгнал политико-управленски съвети да каканижеш ! Клоун,че и в повечко…
  Със здраве
  чичо ти Иван

 2. Lubo says:

  Драги ми чичо Иване,
  Къде съзря тук политико-управленски съвети? Пиша доколкото мога, но ако не ти харесва, недей да четеш.
  А ако ти е трудно да не влизаш тук – лесно мога да ти затворя вратата. Винаги си добре дошъл, но кой те е учил, че можеш да влезеш в чужда къща и да нагрубяваш стопанина?

 3. Кал says:

  Любо -

  Май ^^това^^ е сегашната форма на пречене, за което те питах преди Таласъмията. :)

  Има един железен инструмент за такива случаи: “Убий простака с мълчание”. Да мога само да се сетя кой ми го подсказа на мен…

 4. Lubo says:

  Кал,
  Пуснах го нарочно. За един-единствен път.
  От тук нататък му се полага традиционният отговор на българина: “Вън от къщата ми!”.
  В момента “прогресивните сили” са побеснели предизборно и атакуват навсякъде. Ще се сблъскаш и ти.

 5. Кал says:

  Ще се старая да ги пропускам край себе си… някак така:

  …тюх. Това, дето исках да дам линк към него, съм го свалил офлайн. Мхм, може да ти го пратя на пощата.

  ;)

 6. ivo_isa says:

  Не разбрах къде е бил българинът по туй време… :-(

 7. suzi says:

  zasto naymat romite pari ciganite imat vi namlate i ni nnesme sigani turkinyasme gavuriste vie

 8. vlad says:

  Добър опит, сузи! :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>