ХАДЖИ ФИЛЮ И ВТОРИЯТ ЗАКОН НА НЮТОН

Веднъж Хаджи Филю гостувал на своя приятел Исак Нютон, който имал навика винаги да си носи бележник, за да записва мъдрите мисли, които го спохождат. Но тъй се случило, че при игра на крокет великият физик си изкълчил ръката и затова помолил своя български приятел да води записките за няколко дни.
Докато двамата се разхождали из една ябълкова градина, върху главата на Нютон паднала тежка ябълка. Ударът бил твърде болезнен и ученият не се въздържал от нецензурно (и малко несвързано) възклицание:
– Fucking mother apple!
Тук Хаджи Филю изпаднал в сериозно затруднение. От една страна неговото вродено благоприличие не му позволявало да запише подобни приказки. От друга страна – нямало как да наруши поетото задължение. След дълги размишления той решил да направи компромис и записал съкратено в бележника:
Върху главата на Нютон падна ябълка.

F = m. a
Няколко години подир този случай Нютон се ровел из старите си записки и открил трите загадъчни букви. Дълго се чудил какво може да означават, но така и не проумял. Накрая махнал с ръка и ги публикувал като Втори закон на Нютон.

About Lubo

Writer, translator etc.
This entry was posted in Хаджи Филю. Bookmark the permalink.

2 Responses to ХАДЖИ ФИЛЮ И ВТОРИЯТ ЗАКОН НА НЮТОН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *